Freze Nedir ? Ahşap Frezesi Nasıl Kullanılır?

Freze Nedir ? Ahşap Frezesi Nasıl Kullanılır?

Kendi etrafında dönmekte olan sabit bir kesici iş parçası üzerinden yapılmakta olan talaş kaldırma faaliyetine frezeleme ismi verilirken, yapılan tezgaha ise freze ve bu işlemi gerçekleştiren kişiye ise frezeci denilmektedir.Freze tezgahında bulunan kesici aletlere “Çakı” ismi verilmektedir. Çakılar, yaptıkları işe, profillerine göre çeşitli şekiller etrafında sınıflandırılmaktadır. Tornada bulunan iki eksenden ayrı olarak freze de üç eksen bulunmaktadır. Bunlar; dış parçasını veya onu bağlama görevini üstlenen parçayı taşıyan tabla,tablayı taşımakta olan araba ve de arabayı üstünde bulunduran konsoldur. Frezeleme faaliyeti freze çakısı olarak isimlendirilen özel kesiciler tarafından yapılmaktadırlar. Frezeleme yatay ve dikey olarak iki sınıfta isimlendirilir. Frezelemenin yatay olması veya dikey olması ise takımın sabit olduğu milin durumuna ve konumuna göre belirlenmektedir.Freze'in sahip olduğu takımlar hız çeliğinden üretilmiş olan sert ve yekpare bir metalden yapılmış bulunan uçlu olabilirler. Yekpare takımların değişimleri yapılamazken, uçlu frezeler değiştirilebilmektedir.Freze ve torna birbirlerine benzememektedirler. Freze tornanın tam anlamıyla zıttı olan bir makine olduğu söylenebilmektedir. Tornada işleminde işlenecek parça durmadan dönerken, freze işleminde ise kesici takım durmadan dönmektedir.Frezeleme, kesme hareketi sebebiyle takımın kendi çevresi etrafında dönmesi ve parçaların ileriye doğru bir hareket yapması sonucunda gerçekleşen işleme verilen isimdir. Frezeleme, takımın etrafındaki dişlerin yardımıyla gerçeklemektedir. Frezeler faaliyet yöntemleri bakımından alın ve çevresel olmak üzere iki kısma ayrılırlar.Çevresel frezeleme diye adlandırılan frezelemede talaş, takımın etrafında bulunmakta olan dişlerin, alın ise frezeleme olayında takımın alın üzerindeki dişler yardımıyla kaldırılmaktadır. Frezeler takımın sabitlendiği mile göre isimlendirilirler. Milin bulunduğu konum yatay olmakta olan frezeler; yatay olan freze, dikey olana ise; dikey olan freze denilmektedir. Bununla birlikte hem yatay olan, hem de dikey olarak çalışan frezelere universal tezgah ismi verilmektedir.