Hindistan Bayrağının Anlamı Nedir ?


Hindistan Bayrağının Anlamı Nedir ?

Hindistan bayrağı üç eşit büyüklükteki yatay çizgilerden(şeritlerden) oluşur;Hindistan Bayrağı Renkleriise : üst şerit portakal (safran); ortasında beyaz ve altta yeşil olan şerit.Beyaz şerit ve bayrağın ortasında hukuk yasalarını temsil eden 24 telli mavi bir tekerlek(Ashoka Çakra)amblemi bulunur. 1931 yılındaki ilk zamanlarda Hindistan bayrağının renkleri Hindistan'daki 2 ana etnik grubu temsil ediyordu:safran şerit Hindu halkını ve yeşil şerit Müslüman halkını temsil etmekteydi.Beyaz renk ise,bu 2 grup arasında arzulanan barış ve doğruluğu temsil etmekteydi.Güncel yorumlandığında ise,safran rengi cesaret ve fedekarlığı,beyaz;saflık ve doğruluğu ve yeşil renkse,bereket ve inancı sembolize etmekteydi.Bu 24 telli tekerlek,24 saati ve sonsuz bir yaşam döngüsünü ifade etmektedir.

Hindistan Bayrağının Tarihçesi

Hint bayrağı, 22 Temmuz 1947 tarihinde kabul edilmiştir.15 Ağustos 1947'de Hindistan İngiltereden bağımsızlığını almadan hemen önce,Mahatma Gandi'nin bulunduğu Hindistan Ulusal Kongresi ve milliyetçi siyasi parti Hindistan ulusal bayrağının tasarımı için uğraşmışlar ve son Hint bayrağı, Hindistan Ulusal Kongresi tarafından ilk kez 1931 yılında tanıtılan bir bayrağa dayanmaktadır.