Dönüm, Dekar, Hektar Nasıl Hesaplanır ?


Dönüm, Dekar, Hektar Nasıl Hesaplanır ?

Bu konuda Ar, Dönüm-Dekar, Hektar gibi arazi ölçü birimlerinin kaç metrekareye tekabül ettiğini ve bu birimlerin kısaltmalarını öğrenebilirsiniz

Hemen belirtmeliyim ki, Dönüm ve Dekar aynı anlamda kullanılmaktadır. Dekar olarak bilinen arazi ölçüsüne, yaygın olarak dönüm kelimesini kullanmaktayız. Aslında aynı ölçülere sahip değildiler, bir zamanlar. Bir dönüm 918,393 m2'lik bir alanı temsil ediyordu.  (Sonuç olarak: günümüzde bir bir dönüm, bir dekara tekabül ediyor ve bir dönüm 1000 m2'dir.) Osmanlı dönemlerinde 918.393 m2'idi.

Ara not: Konuyu en kısa zamanda daha anlaşılır bir şekle getireceğim.

Bu konuda 'arazi ölçüleri' olan ar, dönüm, dekar ve hektar'ın metrekare karşılıklarını öğreneceğiz. İki farklı şekilde aktarmaya çalışacağım. Hiç zaman kaybetmeden sorunuza cevap bulacağınız listeyi oluşturalım.

Arazi-Alan ölçü birimleri: Ar, Dekar, Dönüm, Hektar

'm2, metrekare kısaltmasıdır'

1 Ar kaç m2: 100
1 Dekar kaç m2: 1.000
1 Dönüm kaç m2: 918,393 (günümüzde 1.000 m2)
1 Hektar kaç m2: 10.000
1 Hektar kaç dekar: 10 Dekar
1 Dekar kaç ar: 10
'1 Dönüm kaç dekar' İlk satırlarda belirtiğim gibi, 1 dönüm 1 dekardır.
1 Hektar kaç ar= 100

Dekar ve dönüm aynı metre kareye tekabül etsede, en çok sorulan sorulardan biri '1 Dönüm kaç dekar' eder sorusudur. İkiside 1000 metrekaredir.

Ar, Metrekare, Dekar ve Hektar kısaltmaları

Ar: a
Metrekare: m2
Dekar: daa
Hektar: ha