Her Halleriyle Boston Dynamics Robotları

Her Halleriyle Boston Dynamics Robotları

Boston Dynamics insana benzer dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketidir ve bu şirketin yaptığı robotların zaman içinde nasıl gelişim gösterdiklerinin en net kanıtıdır bu video.